Notice

Notice

[대학원] 2021년 2월 학위취득 예정 대학원생 학위논문 작성양식

  • POSTED DATE : 2020-10-12
  • WRITER : 화학과
  • HIT : 202


문의: 학사운영팀 (1811-8585)


- 학위과정별 영문학위 표기방법

석사: Master of Science in Chemistry
박사: Ph.D. in Chemistry- 박사세부전공

무기화학, 유기화학, 분석화학, 생화학, 고분자화학