Notice

Notice

[학부/대학원] 2022학년도 학사일정표 (2022 Academic Schedule)

  • POSTED DATE : 2021-09-07
  • WRITER : 화학과
  • HIT : 1532022학년도 학사일정 및 학사력이 확정되어 다음과 같이 안내합니다.


                           [주요 일정]


○ 2022학년도는 2022. 2. 21.(월)부터 2023. 2. 19.(일)까지로 설정

한 학기 수업일수는 각 15주로 설정

○ 1학기 개강일/종강일: 2022. 2. 21.(월) ~ 6. 3.(금) [15주]

2학기 개강일/종강일: 2022. 8. 29.(월) ~ 12. 9.(금) [15주]

2022년 여름 학위수여식: 2022. 8. 25.(목)

2023년 겨울 학위수여식: 2023. 2. 15.(수)