Notice

Notice

[학부/대학원] 2023학년도 학사일정 안내/ 2023 Academic Schedule

  • POSTED DATE : 2022-12-14
  • WRITER : 화학과
  • HIT : 791

2023학년도 학사일정을 다음과 같이 안내합니다.


                               [주요 일정]


○ 2023학년도 1학기 개시일/개강일 변경: 2023. 2. 20.(월) → "2023. 2. 27.(월)"

○ 1학기 개강일 및 종강일: 2023. 2. 27.(월) ~ 6. 9.(금)  [15주]

○ 2학기 개강일 및 종강일: 2023. 8. 28.(월) ~ 12. 8.(금) [15주]

○ 2023년 여름 학위수여식: 2023. 8. 25.(금)

○ 2024년 겨울 학위수여식: 2024. 2. 23.(금)


붙임 1. [국문] 2023학년도 학사일정표 1부.

         2. [영문] 2023 Academic Schedule 1부.  끝.


                                교  무  처  장